22.10.2015

Съобщение

Г Р А Ф И К

За получаване на изборни материали на 24.10.2015г.

                І –ви  лъч

Отговорник – Горица Валентинова и Цветанка Димитрова

Отговорник от ОИК – Боряна Велинова и Стаменко Николов

 Шофьор – в 13.45 часа.товари и тръгва в 14.00 часа за с.Косача

Населено място

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

Косача

Чепино

Светля

Сирищник

Сирищник

Кметство

Кметство

Кметство

Училище

Дом за възрастни хора/ЦНСТВХД/

01

09

02

03

10

14.10 ч.

14.25 ч.

14.35 ч.

14.55 ч.

15.05 ч.

 

                   ІІ–ри  лъч

Отговорник – Горица Валентинова и Цветанка Димитрова

Отговорник от ОИК – Славка Александрова и Вера Ненкова

 Шофьор – пристига в 15.15 часа.товари и тръгва в 15.30 часа за с.Ракиловци

Населено място

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

Ракиловци

Лобош

Калище

Егълница

Ковачевци

Кметство

Сградата на ЦДГ

Училище

Кметство

Сградата на дом - паметник

05

06

07

08

04

15.45 ч.

16.00 ч.

16.15 ч.

16.30 ч.

16.50 ч.

17.10.2015

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.234,ал.1 от Изборният Кодекс ОИК Ковачевци оповестява на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването могат да гласуват в изборният ден на 25.10.2015г. за местни избори и за национален референдум в секция 142200004 с.Ковачевци,обл.Перник  

13.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ  КОМИСИИ

 

 Общинска  избирателна комисия Ковачевци ще проведе обучение на членовете на  секционните избирателни комисии, както следва:

 17.10.2015 г. /събота/ от 10.00 часа в  заседателната зала на община Ковачевци

07.10.2015

Съобщение

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията /Приложение № 68-МИ/за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

01.10.2015

Съобщение

ОИК – Ковачевци

На основание заповед № РД 452/ 23.09.2015г. на Вр. ИД. Кмет на Община Ковачевци са определени местатат за поставяне на агитационни материали, свързани с избора на общински съветници и кметове, и национален референдум от политическите партии, коалиции и инициативни комитети на територията на община Ковачевци както следва:

 • с. Косача – на автобусната спирка
 • с. Светля – на автобусните спирки
 • с. Сирищник – на таблото до паметника
 • с. Ковачевци на железните табла на автогарата и срещу бръснарницата
 • с. Ракиловци – до чешмата на центъра
 • с. Лобош – на таблото пред търговската сграда
 • с. Калище – на таблото пред сградата на Читалището
 • с. Егълница – пред търговската сграда
 • с. Чепино – на автобусната спирка
28.09.2015

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

26.09.2015

Съобщение

Уведомява политическите партии и коалиции, които не са представили резервни членове за секционните комисии в местни избори 2015 г. и национален референдум
да представят предложенията си за резервни членове в срок до 28.09.2015 г.

22.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Ковачевци, уведомява заинтересованите, че на 23.09.2015 г. от 11.00ч. ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетините за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. Жребият ще се проведе в заседателната зала на община Ковачевци.

15.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия Ковачевци, уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 15 септември 2015г.   9.00часа.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22.09.2015г., 18.00ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9.00 до 17.00ч., в сградата на ОИК Ковачевци.

Едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи, данните на кандидатите се представят и на електронен носител, в структуриран вид във  формат

EXCEL. Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

-ЕГН;

-собствено име

-бащино име

-фамилно име

-наименованието /абревиатурата/ на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатска листа или инициативен комитет, когато кадидатът е заявен за регистрация като независим;

-общината, където е заявен за регистрация кандидата;

-населеното мяст, където е заявен за регистрация кандидата/колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметста/. 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 158 / 14.11.2015

  относно: Вземане на становище на ОИК по административни дела: №529/2015г. ;№530/2015г. ;№568/2015г. ;№572/2015г.

 • № 157 / 14.11.2015

  относно: Отваряне на помещението и чувалите с изборни книжа от МИ 2015г.

 • № 156 / 10.11.2015

  относно: Подадена жалба с вх.№240/04.11.2015г. против решение №137/26.10.2015г. на ОИК Ковачевци, относно избиране на кмет на кметство с.Сирищник, община Ковачевци

всички решения