предстоящо заседание на ОИК:

17:00
18.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ОИК-КОВАЧЕВЦИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ОИК-КОВАЧЕВЦИ

Приемането на документи за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., считано от 19.09.2023 г. до 17:00 ч. на 26.09.2023 г. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК-Ковачевци дава незабавно указания и срок за отстраняването им.  Същите следва да бъдат отстранени, съгласно указания срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 26.09.2023 г.

 

За регистрация на кандидатите следва да бъдат представени изискуемите, съгласно Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, документи;

11.09.2023

Регистрация на инициативните комитети, партии и коалиции и местните коалиции за участие изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в ОИК-Ковачевци

Приемането на  документи  за регистрация на  инициативните комитети, партии и коалиции и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.  се извършва всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., но не по-късно от 17:00 ч. на 18.09.2023 г. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК-Ковачевци дава указания за отстраняването им и същите следва да бъдат отстранени в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18.09.2023 г.

1. За регистрация на инициативните комитети следва да бъдат представени изискуемите, съгласно Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, документи;

2. За регистрация на партии и коалиции следва да бъдат представени изискуемите, съгласно т. III от Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, документи;

3. За регистрация на местни коалиции следва да бъдат представени изискуемите, съгласно т. IV от Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, документи;

09.09.2023

Работно време ОИК

Работното време на ОИК - Ковачевци е от понеделник до неделя от 09:00 17:00 ч. 

още съобщения

Календар

Решения

  • № 44-МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Община Ковачевци, предложена от Коалиция „ЛЕВИЦАТА!” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 43-МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатите за кмет на кметство в Община Ковачевци , издигнати от коалиция „ЛЕВИЦАТА!” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 42-МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на кандидат за кмет на община Ковачевци, издигнат от Коалиция „ЛЕВИЦАТА!” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения