№ 75-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

№ 74-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Допълнение към Решение №68-МИ - ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

№ 73-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : : Допълнение към Решение №67-МИ от 29.10.2019 г. за Обявяване на кмет на община Ковачевци, Област Перник

№ 72-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Архивиране на документацията, в т.ч. протоколи, решения и др. книжа, свързани с дейността на ОИК Ковачевци от провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

№ 71-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Изготвяне на удостоверения на избраните Кмет и Общински съветници на МИ 2019 г. - Община Ковачевци

№ 70-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Изготвяне и предаване на финансови документи за възнаграждения на СИК/ПСИК на общинска администрация Ковачевци, във връзка с решение №659 от 23.08.2019 г. на ЦИК

№ 69-МИ / 29.10.2019

ОТНОСНО : определяне на членове на ОИК Ковачевци, които да подпишат протокола за предаване на Избирателни списъци и книжа на ТЗ на ГД ”ГРАО” за проверка

№ 68-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

№ 67-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

№ 66-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Провеждане на жребий за подреждане на кандидатите в списък „ А“ в листата на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, като резултат от преференциални гласове.

№ 65-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на служители от ОИК Ковачевци за предаване на изборните книжа в т.ч. протоколи и решения след края на изборния ден 27.10.2019 в ЦИК.

№ 64-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Приема с решение определеното помещение за съхранение на изборни книжа и др. материали от СИК предназначени за общинската администрация.

№ 63-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Заличаване от публикувания списък на упълномощени представители на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

№ 62-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : : Промяна в състава на СИК № 142200007 – с. Калища , община Ковачевци, област Перник, в Секция 142200007 – с.Калища.

№ 61-МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : Определяне функциите на членовете на ОИК Ковачевци в изборния ден на 27.10.2019 г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове,

№ 60-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на упълномощени представители по предложение на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/ за местни избори на 27 октомври 2019г. – Община Ковачевци Постъпило е предложение – списък на упълномощени представители на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/ за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Община Ковачевци. Съгласно чл.124, ал.4 от ИК списъкът е за публикуване. Същият е регистриран под № 1 в приложение № 78 – МИ от ОИК – Ковачевци.

№ 59-МИ / 21.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК – Ковачевци за предаване на изборните книжа и материали на СИК/ ПСИК на 26 октомври 2019 г. за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 58-МИ / 21.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на материали за СИК/ ПСИК при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Ковачевци.

№ 57-МИ / 21.10.2019

ОТНОСНО : Корекция в регистрация на упълномощени представители по предложение на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Ковачевци. Отстраняване на несъответствия от извършена проверка в системата.

№ 56-МИ / 21.10.2019

ОТНОСНО : Корекция в регистрация на застъпници по предложение от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. в Община Ковачевци. Отстраняване на несъответствия от извършена проверка в системата.

Календар

Решения

  • № 75-МИ / 04.11.2019

    относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

  • № 74-МИ / 31.10.2019

    относно: Допълнение към Решение №68-МИ - ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

  • № 73-МИ / 31.10.2019

    относно: : Допълнение към Решение №67-МИ от 29.10.2019 г. за Обявяване на кмет на община Ковачевци, Област Перник

всички решения