Общинска избирателна комисия Ковачевци


РЕШЕНИЕ
№ 74-МИ
Ковачевци, 31.10.2019

ОТНОСНО: Допълнение към Решение №68-МИ - ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ОТНОСНО: Допълнение към Решение №68-МИ - ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

            ЕДИНАДЕСЕТ                                                          11

                                       с думи                                                                               с цифри

 

 

Днес, 28. 10. 2019 г., в 06:17 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК/ПСИК и на база получени данни от Информационно Обслужване

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е СЕДЕМДЕСЕТ И ДВА  72  гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

ИВАЙЛО СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ

   СЕДЕМДЕСЕТ И ДВА              72                                  

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

 

                                      ДЕСЕТ                                                10

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

1.

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

     ОСЕМ                                         8

2.

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/

     ДВА                                            2

 

 1. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

ВОЛЯ

1. 

Стоянка Жечева Иванова

А

1

2.

Движение за права и свободи

1.

Радослава Кирилова Стоянова

А

6

3.

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

1.

Методи Генадиев Методиев

А

66

 

 

2.

Мирослав Любенов Захариев

А

65

 

 

3.

Венцислав Асенов Тодоров

А

65

 

 

4.

Явор Александров Иванов

А

60

 

 

5.

Николай Петров Милошов

А

57

 

 

6.

Андрей Стефанов Аризанов

Б

22

 

 

7.

Ина Тодорова Найденова

Б

10

 

 

8.

Кирил Венциславов Михайлов

Б

29

 

 

9.

Татяна Георгиева Янева

Б

14

 

 

10.

Петко Олегов Иванов

Б

11

4.

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/

1.

Марияна Методиева Миленова

А

57

 

 

2.

Петър Николаев Николов

А

28

 

 

3.

Емилия Паунова Николова

А

25

 

 

4.

Димитър Иванов Димитров

А

13

 

 

5.

Пламен Йорданов Василев

Б

1

 

 

6.

Стоил Велинов Михайлов

Б

5

 

 

7.

Анита Евтимова Евгениева

Б

4

 

 

8.

Валентина Иванова Първанова

Б

1

 

 

9.

Светослав Йорданов Виденов

Б

3

 

 

10.

Кристиян Димитров Крумов

Б

6

 

 

11.

Явор Димитров Тиханов

Б

3

 

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН

1. 

Андрей Стефанов Аризанов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ      

************

2.

Венцислав Асенов Тодоров

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ      

************

3.

Ивайло Славчов  Йорданов

НЕЗАВИСИМ

************

4.

Ина Тодорова  Найденова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ      

************

5.

Кирил Венциславов Михайлов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ      

************

6.

Марияна Методиева Миленова

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/

************

7.

Методи Генадиев Методиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

************

8.

Мирослав Любенов Захариев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

************

9.

Николай Петров Милошов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ              

************

10.

Петър Николаев Николов

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ/ГЕРБ/

************

11.

Явор Александров Иванов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

************

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

 1. Мария Захариева – Председател;
 2. Кристияна Рангелова – Зам. Председател
 3. Ина Фидосова – Зам. Председател
 4. Стаменко Николов Секретар
 5. Боян Лазов – Член;
 6. Росица Драгомирова – Член;
 7. Сузана Михайлова – Член;
 8. Тинка Александрова – Член;
 9. Димитрина Мирчева – Член;
 10. Стефка Евтимова – Член;
 11. Димитър Цветков – Член;
 12. Елица Златкова – Член;
 13. Милен Миленов – Член

 

Решението подлежи на обжалване  пред съответния административен съд на основание чл.459,ал.1 от ИК.   

Председател: Мария Стойкова Захариева

Зам.председател: Ина Фидосова

*Решението е публикувано на 31.10.2019 г. в 20,00 ч.

Председател: Мария Стойкова Захариева

Зам. председател: Ина Мирославова Фидосова

* Публикувано на 31.10.2019 в 20:42 часа

Свързани решения:

68-МИ/28.10.2019

Календар

Решения

 • № 75-МИ / 04.11.2019

  относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

 • № 74-МИ / 31.10.2019

  относно: Допълнение към Решение №68-МИ - ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 • № 73-МИ / 31.10.2019

  относно: : Допълнение към Решение №67-МИ от 29.10.2019 г. за Обявяване на кмет на община Ковачевци, Област Перник

всички решения