Общинска избирателна комисия Ковачевци


РЕШЕНИЕ
№ 75-МИ
Ковачевци, 04.11.2019

ОТНОСНО: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

На основание чл. 457, ал.4 и ал.5 от ИК,  и т.10 от Решение МИ-1180 /     24. 09. 2019 г. и Заповед на Кмета на Община Ковачевци  № РД 281/ 02. 09. 2019 г.

 

 

Общинска избирателна комисия Ковачевци

 

Р Е Ш И:

 

Текущата документация и печата на ОИК – Ковачевци да се съхраняват от комисията в определеното за работата й помещение в рамките на определения мандат.

 

                    

Решението подлежи на обжалване в 3 – дневен срок от обявяването му.

 

Председател:……………………..

                                                                                       /Мария Захариева/

 

Секретар: …………………………

                                                                                      / Стаменко Николов/

 

 Публикувано на  04.11.2019г.  в 17.10 часа

……………………….                          ………………………..

/Росица Драгомирова/                     /Тинка Александрова/

 

 

Председател: Мария Стойкова Захариева

Секретар: Стаменко Асенов Николов

* Публикувано на 05.11.2019 в 09:24 часа

Календар

Решения

  • № 75-МИ / 04.11.2019

    относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

  • № 74-МИ / 31.10.2019

    относно: Допълнение към Решение №68-МИ - ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

  • № 73-МИ / 31.10.2019

    относно: : Допълнение към Решение №67-МИ от 29.10.2019 г. за Обявяване на кмет на община Ковачевци, Област Перник

всички решения