Общинска избирателна комисия Ковачевци


РЕШЕНИЕ
№ 52-МИ
Ковачевци, 18.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 142200009 – с. Чепино , община Ковачевци, област Перник, в Секция 142200009 – с.Чепино. Постъпило е предложение – заявление от ПП „Герб“ с вх. № 285 от 18.10.2019г. от Анна Николова Цветкова – пълномощник на ПП “Герб“, за промяна в състава на СИК № 142200009 – с.Чепино, община Ковачевци, област Перник

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, във връзка с  Решение 34 – МИ от  26.09.2019г. на ОИК – Ковачевци

 

Общинската избирателна комисия - Ковачевци

 

Р Е Ш И:

                  ОСВОБОЖДАВА:  Сандра Василева Стоилова  като ЧЛЕН  на  СИК 142200009,  с.Чепино, община Ковачевци, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                 НАЗНАЧАВАБоряна Борисова Венкова,  като ЧЛЕН  на   СИК 142200009,    с. Чепино, община Ковачевци, област Перник .

                  

           

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Мария Стойкова Захариева

Секретар: Стаменко Асенов Николов

* Публикувано на 18.10.2019 в 16:32 часа

Календар

Решения

  • № 75-МИ / 04.11.2019

    относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

  • № 74-МИ / 31.10.2019

    относно: Допълнение към Решение №68-МИ - ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

  • № 73-МИ / 31.10.2019

    относно: : Допълнение към Решение №67-МИ от 29.10.2019 г. за Обявяване на кмет на община Ковачевци, Област Перник

всички решения