Общинска избирателна комисия Ковачевци


РЕШЕНИЕ
№ 110-МИ
Ковачевци, 03.11.2023

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК–Ковачевци за предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване” АД след произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г

 На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК,  Решение №2061-МИ от 5-ти октомври 2023г. на и писмо изх.№ МИ-15-1282/03.11.2023 г. на ЦИК

Р Е Ш И:

 

Упълномощава заместник председателя Борис Александров, член Боян Лазов и член Тинка Захаринова да представи  устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване” АД след произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Устройствата да бъдат предадени на „Информационно обслужване „ АД на адрес гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Юлиана Николаева Арнаудова

Секретар: Димитър Любомиров Цветков

* Публикувано на 03.11.2023 в 20:19 часа

Календар

Решения

  • № 112-МИ / 13.11.2023

    относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

  • № 111-МИ / 13.11.2023

    относно: Архивиране на документацията, в т.ч. протоколи, решения и др. книжа, свързани с дейността на ОИК Ковачевци от провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 110-МИ / 03.11.2023

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК–Ковачевци за предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване” АД след произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г

всички решения