Календар

Решения

  • № 112-МИ / 13.11.2023

    относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

  • № 111-МИ / 13.11.2023

    относно: Архивиране на документацията, в т.ч. протоколи, решения и др. книжа, свързани с дейността на ОИК Ковачевци от провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 110-МИ / 03.11.2023

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК–Ковачевци за предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване” АД след произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г

всички решения