Общинска избирателна комисия Ковачевци


РЕШЕНИЕ
№ 112-МИ
Ковачевци, 13.11.2023

ОТНОСНО: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

На основание чл. 457, ал.4 и ал.5 от ИК,  и т.10 от Решение 2864-МИ/04.11.2023 г.

 

 

Общинска избирателна комисия Ковачевци

 

Р Е Ш И:

 

Текущата документация и печата на ОИК – Ковачевци да се съхраняват в касата запечатана с подписите на цялата избирателна комисия в стаята на заместник кмета на община Ковачевци, а ключа от касата в председателя на ОИК – Юлиана Арнаудова в рамките на определения мандат.

 

                    

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Юлиана Николаева Арнаудова

Секретар: Димитър Любомиров Цветков

* Публикувано на 13.11.2023 в 12:31 часа

Календар

Решения

  • № 112-МИ / 13.11.2023

    относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

  • № 111-МИ / 13.11.2023

    относно: Архивиране на документацията, в т.ч. протоколи, решения и др. книжа, свързани с дейността на ОИК Ковачевци от провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 110-МИ / 03.11.2023

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК–Ковачевци за предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване” АД след произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г

всички решения