Общинска избирателна комисия Ковачевци


РЕШЕНИЕ
№ 111-МИ
Ковачевци, 13.11.2023

ОТНОСНО: Архивиране на документацията, в т.ч. протоколи, решения и др. книжа, свързани с дейността на ОИК Ковачевци от провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

На основание: чл. 87, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс

 

Общинската избирателна комисия – Ковачевци

 

Р Е Ш И:

 

           Архивира документацията на ОИК Ковачевци от Местни избори  2023 г. за избор на общински съветници и кметове – Община Ковачевци, Област Перник.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Юлиана Николаева Арнаудова

Секретар: Димитър Любомиров Цветков

* Публикувано на 13.11.2023 в 12:30 часа

Календар

Решения

  • № 112-МИ / 13.11.2023

    относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

  • № 111-МИ / 13.11.2023

    относно: Архивиране на документацията, в т.ч. протоколи, решения и др. книжа, свързани с дейността на ОИК Ковачевци от провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 110-МИ / 03.11.2023

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК–Ковачевци за предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване” АД след произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г

всички решения