Общинска избирателна комисия Ковачевци


РЕШЕНИЕ
№ 36-МИ
Ковачевци, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД” в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Ковачевци.

Постъпило е заявление /Приложение № 32-МИ от изборните книжа/ от партия  „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД” представлявана от Стефан Динчев Янев , чрез пълномощник Михаил Станиславов Йовчев  за регистрация на партията за участие в изборите за  кмет на община, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под №8/18.09.2023г. в 16.38 ч. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

 Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

  1. Заявление Приложение №32-МИ

2.Пълномощно от представляващия партията Стефан Динчев Янев , чрез пълномощник Михаил Станиславов Йовчев   , да представлява партия пред ОИК-Ковачевци.

3.Решение за образуване на партия.

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2339 - МИ от 11.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Ковачевци

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия  „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД “ за участие в изборите за кмет на община   в Община Ковачевци  на 29 октомври 2023 г.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Юлиана Николаева Арнаудова

Секретар: Димитър Любомиров Цветков

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:22 часа

Календар

Решения

  • № 112-МИ / 13.11.2023

    относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

  • № 111-МИ / 13.11.2023

    относно: Архивиране на документацията, в т.ч. протоколи, решения и др. книжа, свързани с дейността на ОИК Ковачевци от провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 110-МИ / 03.11.2023

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК–Ковачевци за предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване” АД след произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г

всички решения